Greenfox
Ved å sortere smolt til kjønnsseparerte merder gis muligheter til å optimalisere produksjonen på eksisterende anlegg og konsesjoner. Forskning og studier underbygger at det ligger et betydelig potensial som kan tas ut på flere måter.
Se alle prosjekter
Klar til å prate?
Ta kontakt

En video for nettside: