Økt konverteringsrate med Kundehistorier

Organisk

Bakgrunn

Plaace er en relativt ny markedsplass for leie og utleie av butikklokaler. Med retail-data og unik innsikt hjelper de kundene med å ta bedre beslutninger.Valg av lokasjon er avgjørende for lønnsomhet. Plaace gir dataen en trengerfor å vurdere områder og bestemme hvor en eller ens leietaker vil prestere best. Erik Rehbinder peker på Plaace sin viktige effekt i markedet.

“En must have i dagens marked. Desto raskere vi utvider, jo større errisikoen for en dårlig lokasjon. Med Plaace kan vi eliminere den risikoen”

Under videre etablering i markedet trengte Plaace innhold som erengasjerende, informativ, men som også representerte en sterk identitet somspeiler og synliggjør valgene man har tatt. For å utnytte det nåværende momentet trengte Place noen visuelle virkemidler for å fremstå profesjonell og ha entydelig signatur i det løpende arbeidet.

Utfordringer

Formålet er å få frem verdiforslaget fra forskjellige kundesegmenter med historier om hvordan Plaace brukes.

Format er video og artikkel m/ bilder. Bruksområdet er deres egne nettsider, sosiale medier samt i salgs- og opplæringspresentasjoner.

Resultat